ขนม ช็อกโกแล็ต
ขนมแบรนด์ KISCO : อร่อย ราคาย่อมเยาว์ สะอาดปลอดภัยสูงสุดทั้งวัตถุดิบและ กระบวนการผลิต
คิสโก้ (ไทย) เราเป็นบริษัทผลิต และจำหน่ายสินค้าประเภทขนมหวาน ช็อกโกแลต คุณภาพดี ราคาย่อมเยาว์มีมาตรฐานอาหารและความสะอาดปลอดภัยสูงสุดทั้งวัตถุดิบและ การบรรจุหีบห่อ ขนมของ KISCO มีมากมายหลายชนิด ที่สามารถตอบสนองความพึง พอใจของลูกค้า และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและต่างประเทศในโอกาสและ life style ต่างๆ จึงเป็นที่นิยมของคนทุกเพศ ทุึกวัย

คิสโก้มายด์

มาร์ชแมลโล่ โรยข้าวพองเคลือบช็อกโกแลต
ช็อคโก้พาย

ขนมพายสอดไส้มาร์ชแมลโล่ เคลือบช็อกโกแลต
ดีโน่ ช็อค 5บ.

ช็อกโกแลตรูปหิน
Hot Promotion
Hot Promotion

© 2009 kiscothai.com All rights reserved.